B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

  Ovan fr v: Bodil Gellermark, AnnaKarin Svensson och Bill-Ove Jonsson framför Jin Jiangs tuschmålning "Ett våldsamt Eden"

  Sedan AnnaKarin Svenssons objekt i lera följt av utställningsrum med broderi "Det de inte visste då" av samma konstnär samt

  Nedan: Henny Linn Kjellbergs "Alla, envar och ingen", FN's deklaration för mänskliga rättigheter gestaltad i tunn porslinslera


En utställning om det enkla, men inte alltid så självklara, i lov att få vara

- sett ur ett såväl basalt existentiellt som geografiskt perspektiv


Ateljéföreningen Konstjord: Bill-Ove Jonsson, Bodil Gellermark, Jin Jiang och AnnaKarin Svensson samt gästkonstnär Henny Linn Kjellberg


Gottsundabiblioteket, Uppsala, 2011.22.10-9.11

Å-Huset, Uppsala, 2012.02.04-19U P P E H Å L L S T I L L S T Å N DM E D V E R K A N D E  K O N S T N Ä R E RG A L L E R I E R


   Ovan fr v: Bodil Gellermarks keramiska installationer "Titel" och "Titel" i Å-Husets utställningsrum närmast Fyrisån

  Nedan fr v: fr Bill-Ove Jonssons serie med grafiska blad "Till. Från. / Från. Till." samt installationen "Låt mig vara"

2012.02.17