B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

D R .  S Y N T H E T I C

In the Service of Culture,           Uppland & Humanity

U P P E H Å L L S T I L L S T Å N D

Tillsammans med ateljeföreningen Konstjord och Henny Linn Kjellberg

F Ö R S Ö K A

Bilder, ljud, ord

och saker

E M O T I O N A L   A U T O P S Y

Tommy Eriksson och Bill-Ove Jonsson

benar upp meningen med allt