B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

Ü b e r p r ü f u n g . . . .  Vi provar stavgång och blir rasande

U n g l ü c k . . . . . . . . . .  Vi letar ljusglimtar i vardagen och ångrar oss

Ü b e r m e n s c h . . . .  Vi provar att röka vallmo och blir förvånade

Z w e i . . . . . . . . . . . . . . . . Vi upptäcker sånt det finns två av och antecknar

F ü g e l . . . . . . . . . . . . . .   Vi tittar på en fågel, ett fågelbo och vad som händer

M e t m o r p h o s e . . . Vi provar nudistbad i kallt vatten och mäter


Gulmålad TV-apparat med sex stycken filmer i loop. Total längd: 9:09 min

           

S E   F I L M E R N A   


F ö r n u f t   V / S   K ä n s l a    Roddbåt med åror placerad i fönster ut mot Fyrisån
O m t a n k e    Skrivmaskinstext ritad för hand på vägg. Tumstock

C a r p e  D i e m    Förstoringsglas i kedja fastmonterad på vägg

M a n o    Skrivmaskinstext ritad för hand på vägg. Peruk


d e p r e s s i v    Skrivmaskinstext ritad för hand på vägg. Gåstavar. "Brottsplatstejp"
T v å    Porträttbilder (en rättvänd och en spegelvänd) i träram

T ä n k   o m   Skrivmaskinstext ritad för hand på vägg, strax ovanför golvlist i ett hörn av lokalen

        2010.10.30