B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

T v: Tommy Erikssons "IV", textilt ljusobjekt
Keramiskt timglas. Bill-Ove Jonsson
"Life.", keramiska objekt. Bill-Ove Jonsson
Fondvägg bestående av bilder, texter, teckningar, objekt och annan dokumentation.