B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

A b o n n e n t e n   k a n   i n t e   n å s   f ö r   n ä r v a r a n d e ,   v a r   g o d   f ö r s ö k   s e n a r e   

Monotypi. Xeroxlitografi, djuptryck; sockerakvatint, etsning   

   Xeroxlitografi är en konstgrafisk teknik där motivet skapas på och trycks från en tunn kartong

   Motivet förs över till kartongen i svartvitt via en gammal hederlig pulverkopiator (därav "Xerox") som sedan

   behandlas med gummi arabicum för att kunna tryckas litografiskt

   Resultatet blir en ganska "skitig", fotografisk bild, som gärna mår bra av att kombineras med andra

   tekniker som t ex djuptryck och screen. Xeroxlitografi lämpar sig bäst för monotypier, eftersom kartongen

   snabbt blir sliten och smulas sönder av vatten och tryckfärg

   

   

F ö r s ö k

Monotypi

Xeroxlitografi

djuptryck; sockerakvatint

etsning, torrnål

U t a n   t i t e l

Monotypi

Xeroxlitografi

chine collée

U t a n   t i t e l

Monotypi

Xeroxlitografi

djuptryck;

sockerakvatint

etsning

U t a n   t i t e l

Monotypi

Xeroxlitografi

djuptryck;

sockerakvatint

etsning