B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R


F a n   o c k s å .

Artist Book (dikter & grafiska blad)

28 x 28 x 3 cm

56 sidor inklusive omslag

Etsning, torrnål, xerox litografi, screen, boktryck, chine collée och skrivmaskin

Tryckt och bunden för hand i 5 exemplar inklusive bokkassett