B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

     

    En serie grafiska blad omfattande totalt sex stycken olika motiv,

    samtliga tryckta från fem plåtar framtagna i teknikerna xeroxlitografi,

    etsning; akvatint och hårdgrund, viskositet/högtryck samt chine collée.

    Texterna är skrivna för hand direkt på varje blad


K o m m e r   d u   i h å g   

7 ex/versioner (variation i tryck) 

T a c k   f ö r   i d a g

5 ex/versioner (variation i tryck)

F j o r t o n

7 ex/versioner (variation i tryck)

S t o r   p o j k e ,   l i t e n   m a n 

7 ex/versioner (variation i tryck)