B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

  O i d e n t i f i e r a d   i d e n t i t e t

Objekt av rostig metall

som har fogats samman

genom svetsning (M I G)

Format: 100 x 70 cm

Torrnål

Upplaga: 17 ex

17 x 13 cm

Etsning

Monotypi

30 x 24 cm

Etsning

Monotypi

80 x 60 cm

Screen

Upplaga: 3 ex

80 x 60 cm


Måleri

olja/akryl på duk

200 x 140 cm


  S k u l p t u r   i   b e t o n g

Skiss i lera

I verkstaden

Typ 450 kg klart

  S t e n h u g g n i n g   i   K l e i n s a s s e n ,   T y s k l a n d