B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

  F O T O   N i n a   L e i j o n h u f v u d  /  U N T

M e d   f ö r h o p p n i n g   o m   r e m i

                                Installation

Schackspel med rutor av

bly och gräs i trälåda/-konstruktion

samt spelpjäser av keramik

”Interaktivt”, d v s besökarna

kunde spela och sedan notera

sina drag på ett papper

Schackbräde: 150 x 150 cm


Från utställningen ”Uppsala.doc”

2011.06.23F e b r u a r i   2 0 0 5

Vitmålad miniatyrgarderob av

trä innehållande pyttesmå

svarta kläder på galgar och en

handbunden artists book

Text från boken

"Flickan som uppfann livet" av

Johanna Nilsson

Illustrerad med fotografier i duplex


Projektarbete vid

Grafikskolan i Stockholm 2005
D e n   s i s t a   m å l t i d e n

Installation

Keramisk pinnstol

(rökbränd) i naturlig storlek

Absolut Vodkaflaska, tallrik, bestick och Duralexglas i rakubränd keramik

Rekvisita från John Silver i form av

askfat, cigarettfimp och cigarettpaket

Medicinkarta (Sobril) och

en telefon med nummerskiva


Från utställningarna

"Grafik och keramiska objekt"

samt "Nu är allting bra igen"