B I L L - O V E   J O N S S O N   K O N S T N Ä R

Hand

 Raku

Vaser

Svartbränt

stengods

Skål

Lergods

Krumelur

 Svartbränt

stengods

Vasfigur

 Lergods

Schackpjäs

 Lergods


Läs M E R